kodi-addons (x86_64)

パッケージ数: 29。

アーキテクチャリポジトリ名前バージョン説明最終更新
x86_64communitykodi-addon-audioencoder-flac1:2.0.1-9Kodi の FLAC Audio Encoder アドオン2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-audioencoder-lame1:2.0.1-9Kodi の LAME Audio Encoder アドオン2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-audioencoder-vorbis1:2.0.1-9Kodi の Vorbis Audio Encoder アドオン2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-audioencoder-wav1:2.0.1-9Kodi の WAV Audio Encoder アドオン2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-game-libretro1.1.0-3Libretro wrapper for Kodi's Game API2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-game-libretro-beetle-psx0.9.44.7-3Libretro wrapper for Kodi's Game API2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-game-libretro-desmume0.0.1.2-3Libretro wrapper for Kodi's Game API2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-game-libretro-gambatte0.5.0.5-3Libretro wrapper for Kodi's Game API2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-game-libretro-melonds0.6.0.2-3Libretro wrapper for Kodi's Game API2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-game-libretro-mgba0.7.0.5-3Libretro wrapper for Kodi's Game API2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-game-libretro-mupen64plus2.5.0.6-3Libretro wrapper for Kodi's Game API2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-game-libretro-nestopia1.50.0.3-3Libretro wrapper for Kodi's Game API2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-game-libretro-parallel-n642.0.0.1-3Libretro wrapper for Kodi's Game API2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-game-libretro-reicast0.1.0.11-3Libretro wrapper for Kodi's Game API2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-game-libretro-scummvm2.0.0.4-3Libretro wrapper for Kodi's Game API2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-game-libretro-snes9x1.58.0.6-3Libretro wrapper for Kodi's Game API2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-game-libretro-yabause0.9.14.1-3Libretro wrapper for Kodi's Game API2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-peripheral-joystick1.4.7-4Joystick support for Kodi2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-screensaver-asteroids1:2.2.1-3Kodi の Asteroids スクリーンセーバー2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-screensaver-biogenesis1:2.2.0-3Kodi の BioGenesis スクリーンセーバー2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-screensaver-greynetic1:2.1.0-9Kodi の Greynetic スクリーンセーバー2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-screensaver-matrixtrails1:2.2.0-9Kodi の Matrix trails スクリーンセーバー2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-screensaver-pingpong1:2.1.1-4Kodi の Ping-pong スクリーンセーバー2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-screensaver-pyro1:2.0.0-9Kodi の Pyro スクリーンセーバー2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-screensaver-stars1:2.1.1-5Kodi の Starfield スクリーンセーバー2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-visualization-projectm1:2.2.0-1Kodi の ProjectM ビジュアライザ2019-03-06
x86_64communitykodi-addon-visualization-shadertoy1:1.1.9-4Kodi の Shadertoy ビジュアライザ2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-visualization-spectrum1:2.0.3-9Kodi の Spectrum ビジュアライザ2019-02-25
x86_64communitykodi-addon-visualization-waveform1:2.0.1-7Kodi の Waveform ビジュアライザ2019-02-25