aarch64-linux-gnu-glibc 2.26-1

アーキテクチャ:any
リポジトリ:community
説明:GNU C Library ARM64 target
上流 URL:http://www.gnu.org/software/libc/
ライセンス:GPL, LGPL
パッケージ容量:8.1 MB
インストール容量:38.1 MB
パッケージ作成者:Anatol Pomozov
最終更新:2017-08-09 01:07:36 JST

aarch64-linux-gnu-glibc を必要とするパッケージ (1)