bdf-unifont 11.0.01-1

アーキテクチャ:any
リポジトリ:extra
ベースパッケージ:bdf-unifont
説明:GNU Unifont グリフ
上流 URL:http://unifoundry.com/unifont.html
ライセンス:custom, GPL2
パッケージ容量:827.0 KB
インストール容量:9.4 MB
パッケージ作成者:Ronald van Haren
最終更新:2018-06-17 03:23:45 JST

bdf-unifont を必要とするパッケージ (0)