bdf-unifont 9.0.06-1

アーキテクチャ:any
リポジトリ:extra
説明:GNU Unifont Glyphs
上流 URL:http://unifoundry.com/unifont.html
ライセンス:custom, GPL2
パッケージ容量:826.0 KB
インストール容量:9.4 MB
パッケージ作成者:Christian Hesse
最終更新:2017-05-18 20:24:49 JST

bdf-unifont を必要とするパッケージ (0)